top of page
Gradient-Banner-R.jpg
WOLOF

Tambalèle sa yonn.

To contact Fatou please sent a direct email to:

Fatou@MindOverMattersInstitute.com or call: 253-338-8184

Happy Couple
Logo-With-Tagline-IG.png
Call Us At 855-455-4454

Do Wett.

Di nagnoule djapapalè nga ame werr ak djamm.
USA-Flag-Icon.png
Brazil-Flag-Icon.png
Spain-Flag-Icon.png
Portugal-Flag-Icon.png
France-Flag-Icon.png
Senegal-Flag-Icon.png

Gnou ngui djokhé thèrapie si fanam younè. Werroum  khèl dafa am solo.

Gnou ngui wakhtane ak yènn si séne wallou werr si Anglais,Espagnol, Wolof, Soninké ak ak Farrancé.

Mind Over Matters Institute daffa farlou di wallu gneup si fanam yeupp.

Meun nagnou la dimbelè beutt ak beutt wala si machineyi diwotte.

Gradient-Banner-R.jpg
SONINKE

An kilè djopa.

To contact Fatou please sent a direct email to:

Fatou@MindOverMattersInstitute.com or call: 253-338-8184

Happy Couple
Logo-With-Tagline-IG.png
Call Us At 855-455-4454

Am banè namakha tokho.

 Moga dan demma ana jamm do saha kita
USA-Flag-Icon.png
Brazil-Flag-Icon.png
Spain-Flag-Icon.png
Portugal-Flag-Icon.png
France-Flag-Icon.png
Senegal-Flag-Icon.png

Owa terrapie dabarini riya nando.

Owa, demanndani khanou gabè, Anguelé, Farrancè, Wolofo ado Soninkè.

Mind Over Matters Institute Ana soro gna demmana hakile ngaté, yakhou khibaré problémou, tampiyé, moukountakhou djamanè mpalé problèmou. Oraway mèwala yakhè ndo yakhè Wala machinou bè ga khirinedini.

bottom of page